Dátové centrum

Teplota likvidácie

  • 1 hour
  • 4 hour
  • 12 hour
  • 24 hour
  • Symbol
  • Výmeny

Celkové likvidácie

1h Rekt
-
Dlhý
-
Krátka
-
4h Rekt
-
Dlhý
-
Krátka
-
12h Rekt
-
Dlhý
-
Krátka
-
24h Rekt
-
Dlhý
-
Krátka
-
Za posledných 24 hodín sa likvidovalo - obchodníkov a celkové likvidácie dosiahli - miliónov.
Najväčší jednotný rozkaz likvidácie sa uskutočnil na - hodnote -.

Výmenné likvidácie

Výmeny
Likvidácie
Dlhý
Krátka
Miera
Miera

Likvidácie v reálnom čase

Symbol
Cena
Čiastka
Čas

Graf celkových likvidácií

Celkové likvidácie

# Symbol Cena 24H % 1h Dlhý 1h Krátka 4h Dlhý 4h Krátka 24h Dlhý 24h Krátka